สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่
แยกทางออกสนามบิน
แยกทางออกสนามบิน 5
แยกทางออกสนามบิน 4
Contact staff

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th

Kanyarat Changkham

K.Meaw

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Phubet Plukham

K.Klao

Sales Executive

Email : Klao@impactmedia.co.th