Image

อิมแพคฯ นำทีมกว่า12 บริษัทในชมรมป้ายเชียงใหม่ กิจกรรมการฟุตบอลประเพณีของชมรมฯ

ในวันที่7 กค. 55 คุณสันติ ผู้บริหารบริษัทฯ ในฐานะประธานชมรมป้ายโฆษณาและ อิงค์เจ็ทภาคเหนือ นำทีมจัดงานแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีของชมรมฯ โดยมีบริษัท เข้าร่วมงานกว่า 12 บริษัท โดยการจัดงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในชมรมฯ และมุ่งหวังที่จะต่อยอดไปถึงการพัฒนาวงการธุรกิจป้ายโฆษณาและอิงค์เจ็ทให้มีความก้าวหน้าไปด้วยกันต่อไป