Image

กรรมการผู้จัดการอิมแพคฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์โดยได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการ และติดตั้งในบริเวณมหาวิทยาลัย เชียงใหม่