Image

อิมแพคฯ ร่วมสนับสนุนป้ายห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนเทพเสด็จ

ในวันที่ 28 กค.54 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดอาคารห้องสมุดโรตารี ซึ่งสโมสรโรตารีเชียงใหม่สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม และสโมสรโรตารีสากล สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารห้องสมุดหลังเดิม ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม พร้อมจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ หนังสือ และซีดี รวมทั้งจัดห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโดยเปิดให้คนใน ชุมชนและศิษย์เก่าเข้ามาใช้บริการนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีหนังสือ ในห้องสมุด 1,800 เล่ม ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ในการผลิตและติดตั้งป้ายทั้งหมดของห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อมอบให้โรงเรียนโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ