Image

อิมแพคฯ เป็นผู้เปลี่ยนป้ายทั้งหมดของBIG C

ในช่วงเดือนพค.54 บริษัทฯ มีโอกาสได้ดูแลงานเปลี่ยนป้ายภายในและ ภายนอกของห้างคาร์ฟูร์ 2 สาขาในเชียงใหม่ (สาขาเชียงใหม่ และสาขาหางดง) มาเป็น BIG C Extra สาขาเชียงใหม่ และ BIG C สาขาหางดง 2 โดยงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลาพร้อมกันทั่วประเทศ