Image

อิมแพคฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายทาวเวอร์ของโรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

ในเดือนสิงหาคม2555 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ในการผลิตและติดตั้งป้ายทาวเวอร์ให้กับโรงแรม โดยใช้นวัตกรรม LED Slim Light Box แทนกล่องไฟธรรมดา แสดงถึงความแตกต่างและมาตรฐานที่เหนือกว่า เนื่องจาก LED Slim Light Box ใช้เทคโนโลยีของหลอดแอลอีดีและแผ่นกระจายแสง จึงทำให้ความคมชัดและความสว่างของป้ายมีความโดดเด่นและแตกต่าง