Image

อิมแพคฯ เป็นผู้ผลิตและติดตั้งป้ายตัวอักษรบนอาคารโรงแรมแกรนวิว

ในเดือน ก.ค.55 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากทางโรงแรมเชียงใหม่แกรนวิวให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนป้ายบนอาคารของทางโรงแรมจากการใช้หลอดนีออนไลท์มาเป็นหลอดแอลอีดีรวมทั้งเพิ่มประโยค “ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนวิว” นับเป็นโรงแรมอันดับแรกๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เลือกใช้หลอดแอลอีดี