มนตรีแมชชีนทูลส์

Image

งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้าย ให้กับร้านมนตรีแมช ชีนทูลส์

- งานโครงสร้างซุ้มถาวร ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้าน
- งานป้ายสติกเกอร์งานพิมพ์ละเอียด เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน
- งานป้ายไวนิลติดตั้งหน้าอาคาร

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th