มนตรีแมชชีนทูลส์

Image

งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้าย ให้กับร้านมนตรีแมช ชีนทูลส์

- งานโครงสร้างซุ้มถาวร ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้าน
- งานป้ายสติกเกอร์งานพิมพ์ละเอียด เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน
- งานป้ายไวนิลติดตั้งหน้าอาคาร

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th