นาเน่

Image

งานผลิตและติดตั้งป้อมตำรวจ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัท แอคคาสกรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด (ประตูรีโมทนาเน่) ณ แยกรวมโชค เชียงใหม่

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th