บุญถาวร เชียงใหม่

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับบุญถาวร เชียงใหม่

- งานป้ายไวนิลและโครงสร้างขนาดใหญ่ติดตั้งภายนอกอาคาร
- งานสติกเกอร์ตกแต่งทั้งภายในอาคารในส่วนของโซนแสดงสินค้าต่างๆ
- งานสติกเกอร์ตกแต่งสำหรับภายนอกอาคาร
- งานป้ายโลหะแขวนจากผนัง บริเวณโซนกระเบื้องราคาพิเศษ จำนวน200 ป้าย

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th