บุญถาวร เชียงใหม่

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับบุญถาวร เชียงใหม่

- งานป้ายไวนิลและโครงสร้างขนาดใหญ่ติดตั้งภายนอกอาคาร
- งานสติกเกอร์ตกแต่งทั้งภายในอาคารในส่วนของโซนแสดงสินค้าต่างๆ
- งานสติกเกอร์ตกแต่งสำหรับภายนอกอาคาร
- งานป้ายโลหะแขวนจากผนัง บริเวณโซนกระเบื้องราคาพิเศษ จำนวน200 ป้าย

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th