Big C

Image

งานผลิตและติดตั้งให้กับห้างบิ๊กซี 2 สาขาในเชียงใหม่ (เดิมเป็นห้างคาร์ฟู)

- งานป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่ พร้อมไฟ LED ออกหน้า บนอาคาร
- งานป้ายกล่องไฟขนาดใหญ่นอกอาคารทั้งหมด
- งานสติกเกอร์ตกแต่งภายในห้างทั้งหมด

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th