วีระพานิช

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับวีระพานิช

- งานซ่อมและทำสีรางซี และป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่บนอาคาร
- งานติดตั้งโครงเหล็กและป้ายไวนิลขนาดใหญ่บนอาคาร
- งานป้ายไวนิลบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
- งานป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ณ ตำแหน่งต่างๆ
- งานตกแต่งรถเครน
- งานสติกเกอร์ตกแต่งภายใน

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th