แชงกรีลา

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับโรงแรมแชงกรีล่า เชี่ยงใหม่

- งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายทาวเวอร์คอมโพสิต พร้อมกล่อง LED Slim Light Box สำหรับการใช้งานภายนอก
- งานป้าย LED Slim Light Boxสำหรับการใช้งานภายใน พร้อมงานพิมพ์ Backlit Film

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th