แชงกรีลา

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับโรงแรมแชงกรีล่า เชี่ยงใหม่

- งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายทาวเวอร์คอมโพสิต พร้อมกล่อง LED Slim Light Box สำหรับการใช้งานภายนอก
- งานป้าย LED Slim Light Boxสำหรับการใช้งานภายใน พร้อมงานพิมพ์ Backlit Film

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham (K.MEAW)

Sales Executive (Sianage)

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn (K.Gift)

Sales Executive (Outdoor Ad)

Email : gift@impactmedia.co.th

Arpussara Chaiwong (K.View)

Sales Exceutive (Digital Sign)

Email : view@impactmedia.co.th

Nutthapol Buddha (K.Jame)

Marketing Engineer (Facade)

Email : jame@impactmedia.co.th