Hard Rock

Image

งานผลิตและติดตั้งป้ายให้กับ Hard Rock Café ไนท์บาร์ซ่า

- งานป้ายกล่องไฟขอบซิงค์ปิดหน้าด้วยไวนิลโปร่งแสง พิมพ์ด้วยหมึกคุณภาพสูงมีความทนทาน
- งานป้ายไวนิลติดตั้งบริเวณรั้วโครงการขณะช่วงก่อสร้าง - งานผลิตและติดตั้งตัวอักษรบนดาดฟ้าอาคาร พร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ส่องสว่าง

รวมทั้ง บริการเช่าป้ายโฆษณาบริเวณหน้าสนามบิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก

Reference Gallery

  &  Line

Kanyarat Changkham

K.MEAW

Sales Executive

Email : meaw@impactmedia.co.th

Padarat Mahadtanadechakorn

K.Gift

Sales Executive

Email : gift@impactmedia.co.th