Image

กรรมการผู้จัดการอิมแพคฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหอการค้า เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คุณสันติ เหล่าพาณิชย์กุล ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่