Image

กรรมการผู้จัดการอิมแพคฯ ได้รับเลือกให้ร่วมเป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยฯ

คุณสันติ เหล่าพาณิชย์กุล ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สถาบันที่ได้เรียนจบมา