Image

อิมแพคฯ ได้ร่วมจัดทำฉากบนเวทีงานฉลองวาระครบ50 ปี มช.

ในระหว่างวันที่19 – 24 ม.ค.58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ และในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดทำฉากบนเวทีงานขนาด 5 x 15 เมตร ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว มช.