quality.jpg

Billboards

เชียงใหม่ถือเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวจำนวนสูงที่สุดในประเทศไทย ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในทำเลที่โดดเด่นสร้างการตอกย้ำแบรนด์สินค้าให้กับผู้สัญจรที่ได้พบเห็น ตั้งแต่เช้าของวันไปจนถึงค่ำ ในทำเลสำคัญโดดเด่นเช่นหน้าสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ รอบมหาวิทยาลัย ย่านธุรกิจการค้า บนถนนสายหลักที่การจราจรคับคั่ง และรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง

location.jpg

LED screen

จอดิจิตอลขนาดใหญ่กลางสี่แยก ตอบโจทย์สื่อทันสมัยที่เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการกระแทกสายตาผู้สัญจร ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างโดดเด่น ด้วยสีสรรและการเคลื่อนไหวของสื่อ สร้างมิติในการรับรู้ของแบรนด์ แตกต่าง สร้างเสน่ห์และสีสันให้กับเมือง

quality.jpg

Transit Media

สื่อรถสาธารณะที่ยังคงคุณค่าให้กับเมือง เป็นสื่อที่กระตุ้นยอดขายได้ในราคาไม่แพง บนอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์เห็นได้ตามท้องถนน ทั้งผู้สัญจรไปมาบนถนนและผู้ใช้บริการ กระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์งาน และส่งเสริมแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น

  &  Line

IMPACT MEDIA (LINE@)

Office

Email : info@impactmedia.co.th